Mobiliteitsplan

Stap voor stap naar meer leven in de brouwerij

Bocholt gonst van het leven, de bedrijvigheid en gezelligheid, maar we streven naar meer. We willen van het hart van onze gemeente een aangename en bruisende plek maken waar het veilig is om te fietsen, te wandelen en waar we ten volle kunnen genieten van het groen en de leuke terrasjes. Kortom: een centrum vol leven in de brouwerij. En dat begint met een betere mobiliteit en verkeersafwikkeling in ons centrum.

Daarom werkte het gemeentebestuur, samen met een werkgroep van Bocholtenaren en het PLOT, een mobiliteitsplan uit om van Bocholt een belevingsvolle, groene place-to-be te maken. Door het zware verkeer te verminderen, de snelheid te beperken, het parkeren efficiënter te organiseren, de verkeerslijnen te hertekenen en meer groen te voorzien krijgt ons centrum een veiliger, leefbaarder én aantrekkelijker karakter.

In samenwerking met enkele enthousiaste Bocholtenaren en het studiebureau PLOT brainstormden we over mogelijke oplossingen en verbeteringen om van het hart van Bocholt een verkeersveilige, levendige omgeving te maken. Die aanbevelingen goten we in enkele voorkeursscenario’s, die we aan de hand van vijf proefopstellingen zullen testen.

Bekijk de campagnevideo

Op dit moment voeren we nulmetingen uit om de situatie vóór de plaatsing van de proefopstellingen in kaart te brengen. Dat laat ons overigens toe het effect van de proefopstellingen efficiënt te meten.

Bekijk de campagnevideo

Tussen 8 mei en 10 juli plaatsen we de proefopstellingen om de nieuwe verkeerssituaties uit te testen. Onderaan lichten we de proefopstellingen gedetailleerd toe.

Proefopstelling 1  |  Plataandreef

  • De Plataandreef wordt een doodlopende weg (uitgezonderd fietsers en voetgangers). Er is geen sluipverkeer meer mogelijk via de Driemorgenstraat. Je kan dus niet meer van de Driemorgenstraat naar de Plataandreef en vice versa.

Deze ingreep zorgt voor een ontlasting van het kruispunt Breeërweg-Plataandreef. Enkel bestemmingsverkeer (bewoners Plataandreef en bezoekers kerkhof) maken nu nog gebruik van deze weg. Ook de Driemorgenstraat ontzien we zo van sluipverkeer.

Proefopstelling 2  |  Damburgstraat

  • De Damburgstraat (tussen de Dorpsstraat en de Kloosterstraat) wordt een doodlopende straat (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers). De Damburgstraat zal voor voertuigen enkel toegankelijk zijn vanuit de Kloosterstraat.

Om het kruispunt Damburgstraat-Dorpsstraat-Damburgstraat te ontlasten en de gevaarlijke oversteek vanuit de Damburgstraat via de Dorpsstraat naar de Damburgsstraat en vice versa te vermijden, kozen we voor het doodlopend maken van het stuk Damburgstraat tussen de Dorpsstraat en de Kloosterstraat. 

Proefopstelling 3  |  Schutterstraat

  • Het éénrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers en voetgangers) dat momenteel van kracht is in de Schutterstraat (vanaf Dorpsstraat naar Kloosterstraat) wordt omgekeerd. De éénrichting zal nu lopen vanaf de Kloosterstraat naar de Dorpsstraat.

Sluipverkeer van de Dorpsstraat richting de Kloosterstraat wordt zo uitgesloten. De uitrit via de Schutterstraat is in vergelijking met het kruispunt Damburgstraat-Dorpsstraat minder gevaarlijk (driearmig ten opzichte van vierarmig).

Proefopstelling 4  |  Kloosterstraat

  • Er wordt éénrichting (uitgezonderd fietsers en voetgangers) ingevoerd in de Kloosterstraat tussen de kruispunten Dorpsstraat-Kloosterstraat en Kloosterstraat-Kerkhofstraat in de richting van de Kerkhofstraat.

Er komt éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat om het kruispunt Dorpsstraat-Kapelstraat-Brugstraat-Kloosterstraat te ontlasten. Er is geen gemotoriseerd uitgaand verkeer meer mogelijk vanuit de Kloosterstraat richting het kruispunt met de Brugstraat. Dit maakt het kruispunt veiliger. 

Proefopstelling 5  |  Brugstraat

  • Het verbindingswegje tussen de Heuvelstraat en Brugstraat – in de volksmond het Poststraatje – wordt langs twee zijden een doodlopende straat (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers).

Deze ingreep creëert een zachte, veilige verbinding tussen de Heuvel- en Brugstraat. 

Bekijk de campagnevideo

In de derde fase van het mobiliteitsplan testen we de efficiëntie van de nieuwe verkeerssituaties. Zo zullen we aan de hand van het mobiliteitsplatform van Cegeka computersimulaties uitvoeren om te achterhalen of de proefopstellingen hun doel al dan niet bereiken. Daarnaast gebruiken we de feedback van Bocholtenaren, de werkgroep, het bestuur en de betrokken gemeentelijke diensten om te beslissen of we de ingrepen behouden, bijsturen of opgeven.

Bekijk de campagnevideo

Image

Jouw mening telt!

Hoe ervaar jij de proefopstellingen? Bereiken ze volgens jou hun doel? Laat het ons gerust weten! Op basis van de metingen, jouw bevindingen, de ervaringen van buurtbewoners, de werkgroep, het bestuur en de betrokken gemeentelijke diensten, zullen we immers beslissen of de ingrepen behouden, bijgestuurd of opgegeven zullen worden.

Je kan jouw mening vanaf nu doorgeven via onderstaande knop.